Rezultatet e kërkimit për "Jezusi"

Besëlidhja e Re | Marku

14,1  

Komploti kundër Jezusit

(Mt 26, 1 5; Lk 22, 1 2; Gjn 11, 45 53)
1 Pas dy ditësh do të ishin Pashkët dhe Pabrumet. Krypriftërinjtë dhe skribët kërkonin mënyrën si ta zënë me dredhi Jezusin e ta vrasin.

Besëlidhja e Re | Marku

14,3  

Lyerja në Betani

(Mt 26, 6 13; Gjn 12, 1 8)
3 Jezusi ishte në Betani, në shtëpinë e Simonit të Gërbulur. Ndërsa ishte ulur të hajë bukë, hyri një grua me enë alabastri me erëra të mira nardi të pastër e të shtrenjtë. E theu enën prej alabastri dhe ia zbrazi Jezusit mbi kokë.

Besëlidhja e Re | Marku

14,6  

6 "Lëreni! Pse po e trazoni u tha Jezusi. Ajo kreu një vepër të mirë kundrejt meje.

Besëlidhja e Re | Marku

14,10  

Juda bën ujdi ta tradhtojë Jezusin

(Mt 26, 14 16; Lk 22, 3 6)
10 Judë Iskarioti, njëri prej të Dymbëdhjetëve, shkoi te kryepriftërinjtë që t’ua dorëzojë Jezusin.

Besëlidhja e Re | Marku

14,13  

13 Jezusi i dërgoi dy prej nxënësve të vet dhe u tha:
"Shkoni në qytet e atje do t’ju takojë një njeri që mbart një katrovë uji: shkoni pas tij.

Besëlidhja e Re | Marku

14,17  

17 Kur u bë natë, Jezusi erdhi me të Dymbëdhjetët.

Besëlidhja e Re | Marku

14,18  

18 Ndërsa ishin në tryezë dhe po hanin, Jezusi u tha:
"Për të vërtetë po ju them: njëri prej jush do të më tradhtojë: ‘njëri që po ha me mua. ’"

Besëlidhja e Re | Marku

14,20  

20 Jezusi iu përgjigj:
"Njëri prej të Dymbëdhjetëve! Një që po ngjyen me mua në pjatë.

Besëlidhja e Re | Marku

14,22  

Themelimi i Eukaristisë

(Mt 26, 26 30; Lk 22, 15 20; 1 Kor 11, 23 25)
22 Ndërsa po hanin darkë, Jezusi mori bukën e bekoi Hyjin, e theu, ua dha e tha:
"Merrni, ky është trupi im!"

Besëlidhja e Re | Marku

14,27  

Parakallëzimi i mohimit të Pjetrit

(Mt 26, 31 35; Lk 22, 31 34; Gjn 13, 36 38)
27 Jezusi u tha:
"Të gjithë ju do të shkandulloheni në mua, sepse Shkrimi shenjtë thotë:
‘*Do t’i bie bariut
e delet do të shpërndahen*.’

Besëlidhja e Re | Marku

14,30  

30 Jezusi iu përgjigj Pjetrit:
"Për të vërtetë, po të them: sot, pikërisht sonte, para se të këndojë gjeli dy herë, tri herë do të më bish mohit."

Besëlidhja e Re | Marku

14,32  

Urata ne Gjetseman

(Mt 26, 36 46; Lk 22, 39 46)
32 Dhe arritën në vendin që quhej Gjetseman. Atëherë Jezusi u tha nxënësve të vet:
"Rrini këtu derisa të lutem."

Besëlidhja e Re | Marku

14,43  

Tradhtimi dhe arrestimi i Jezusit

(Mt 26, 47 56; Lk 22, 47 53; Gjn 18, 3 12)
43 Ndërkohë që ai ende po fliste, ia behu Juda, njëri prej të Dymbëdhjetëve e bashkë me të një shumicë e madhe njerëzish me shpata e me shkopinj, të dërguar prej kryepriftërinjve, prej skribëve e prej pleqve.

Besëlidhja e Re | Marku
14,45  45 Si arriti, menjëherë iu afrua Jezusit, i tha: "Rabbi!" dhe e puthi.
Besëlidhja e Re | Marku

14,48  

48 Jezusi mori fjalën dhe u tha:
"Paskeni ardhur me shpata e me shkopinj të më kapni sikurse unë të isha cub!

Besëlidhja e Re | Marku

14,51  

Djaloshi i ri që ikën

51 E një djalosh, i mbështjellë trupit vetëm me çarçaf, po shkonte pas Jezusit. Ata e kapën.

Besëlidhja e Re | Marku

14,53  

Jezusi para këshillit të lartë Sinedrit

(Mt 26, 57 68; Lk 22, 54 55; 63 71; Gjn 18, 13 14, 19 24)
53 Ata e çuan Jezusin te kryeprifti, ku u mblodhën të gjithë kryepriftërinjtë, pleqtë dhe skribët.

Besëlidhja e Re | Marku

14,55  

55 Krerët e priftërinjve dhe mbarë Këshilli i lartë kërkonin ndonjë dëshmi kundër Jezusit për ta vrarë, po nuk e gjenin.

Besëlidhja e Re | Marku

14,60  

60 Atëherë u ngrit kryeprifti në mes të Këshillit dhe e pyeti Jezusin me këto fjalë:
"Pse nuk po përgjigjesh asgjë? Çka po dëshmojnë këta njerëz kundër teje?"

Besëlidhja e Re | Marku

14,61  

61 Jezusi heshte. Nuk u përgjigj asgjë. Kryeprifti prapë e pyeti e i tha:
"A je ti Mesia, Biri i Hyjit të Bekuar?"