Rezultatet e kërkimit për "Pali"

Besëlidhja e Re | Titit

1,1  

Përshëndetja

1 Pali, shërbëtori i Hyjit dhe apostulli i Jezu Krishtit për t’i kthyer në fe të zgjedhurit e Hyjit dhe për t’i bërë ta njohin të vërtetën që mëson përshpirtërinë,

Besëlidhja e Re | 2 e Pjetrit
3,15  15 Po edhe duresën e
Zotit tonë çmojeni si rast shëlbimi, sikurse
]edhe Pali, vëllai ynë i dashur, ju shkroi me
dijen që iu dhurua.
Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut

1,1  

Përshëndetje

1 Pali, apostulli i Krishtit Jezus për vullnet të Hyjit i dërguar për të shpallur jetën e premtuar që është në Krishtin Jezus:

Besëlidhja e Re | 1 e Selanikasve
1,1  

Përshëndetja

1 Pali, Silvani dhe Timoteu:
Kishës së selanikasve në Hyjin Atë dhe në Jezu Krishtin Zot.
Paçi hir dhe paqe!
Besëlidhja e Re | 1 e Selanikasve
2,1  

Veprimtaria e Palit në Selanik

1 Nga ana tjetër edhe ju vetë e dini mirë, o vëllezër, se ardhja jonë ndër ju nuk qe e kotë,
Besëlidhja e Re | 1 e Selanikasve
2,17  

Dëshira e Palit të vizitojë përsëri Kishën

17 E ne, vëllezër, pasi u ndamë prej jush për pak kohë - larg me sy e jo me zemër - gjithnjë e më fort, prej dëshirës së madhe na mori malli të vijmë t’ju shohim.
Besëlidhja e Re | 1 e Selanikasve
2,18  18 Prandaj edhe deshëm të vijmë te ju vetë, unë Pali, disa herë, por na pengoi satani.
Besëlidhja e Re | Efesianëve

1,1  

Letra drejtuar Efesianëve

Përshëndetje

1 Pali, apostulli i Jezu Krishtit për vullnet të Hyjit:
shenjtërve që janë (në Efes), besimtarëve në Jezu Krishtin.

Besëlidhja e Re | Efesianëve
1,15  

Lutja e Palit

15 Prandaj edhe vetë, që kur dëgjova për fenë tuaj në Jezusin Zot dhe për dashurinë kundrejt të gjithë shenjtërve,
Besëlidhja e Re | Efesianëve

3,1  

Misioni i Palit ndër paganë

1 Për këtë arsye unë Pali, i burgosuri i Krishtit [Jezus] për ju paganët...

Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve

1,1  

Përshëndetje dhe falënderim

1 Pali, për vullnet të Hyjit, i grishur të jetë apostull i Krishtit Jezus, edhe vëlla Sosteni,

Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve

1,12  

12 Ja, ku e kam fjalën: secili prej jush thotë:
"Unë jam i Palit!"
"Unë i Apolit!"
"Unë i Kefës!"
"Unë jam i Krishtit!"

Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve
1,13  13 Vallë, a qenka Krishti i ndarë? A mos u kryqëzua Pali për ju? Apo u pagëzuat në emër të Palit?
Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve

3,4  

4 Sepse, kur ndonjëri thotë: "Unë jam i Palit" e një tjetër: "Unë jam i Apolit", a nuk jeni vetëm njerëz thjesht natyrorë?

Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve
3,5  5 Po çka është Apoli? Çka është Pali? Shërbëtorë, me anë të të cilëve ju e pranuat fenë. Secili veproi sipas dhuratave që Hyji i dha:
Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve
3,22  22 Pali, Apoli, Kefa, bota, jeta, vdekja, e tashmja, e ardhmja! Gjithçka është juaja,
Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve
9,1  

Pali heq dorë nga të drejtat që i takojnë si apostull

1 Po unë, a nuk jam i lirë? A nuk jam apostull?
Po a nuk e pashë unë Jezusin, Zotin tonë? Po a nuk jeni ju vepra ime në Zotin?
Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve

16,21  

21 Të fala me dorën time ‑ Pali.

Besëlidhja e Re | Filipianëve
1,1  

Përshëndetje

1 Pali dhe Timoteu, shërbëtorët e Krishtit Jezus: të gjithë shenjtërve në Krishtin Jezus që janë në Filipe me mbikqyrës dhe me diakonë:
Besëlidhja e Re | Filipianëve
1,3  

Uratët e Palit për filipianët

3 Gjithmonë, sa herë më bie ndër mend për ju, falënderoj Hyjin tim.