Rezultatet e kërkimit për "dashuria"

Besëlidhja e Re | Titit
2,2  2 që pleqtë të jenë të përkormë, të ndershëm, të urtë, të shëndoshë në fe, në dashuri dhe në qëndresë.
Besëlidhja e Re | Titit

3,4  

4 Por, kur, u dëftua mirësia e Hyjit, Shëlbuesit tonë, dhe dashuria e tij ndaj njerëzve

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

26,24  

24 Po atë natë aty iu dëftua Zoti dhe i tha:
»Unë jam Hyji i atit tënd Abrahamit.
Mos u tremb, sepse unë jam me ty.
Unë do të të bekoj
dhe do ta shumoj farën tënde
Për dashuri ndaj shërbëtorit tim, Abrahamit.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

29,20  

20 Kështu Jakobi shërbeu shtatë vjet për Rakelën. Iu duk si të ishin pak ditë prej dashurisë së madhe ndaj saj.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

30,16  

16 Kur Jakobi u kthye në mbrëmje nga fusha, Lia i doli përpara e i tha: »Sonte fli tek unë, sepse të kam paguar me mollët e dashurisë së djalit tim.« Dhe ai fjeti me të atë natë.

Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit
1,22  22 Pasi i pastruat shpirtrat tuaj duke e
pasë dëgjuar të vërtetën për t’u dashur
sinqerisht si vëllezër: doni njëri-tjetrin
me gjithë shpirt dhe me dashuri të vërtetë,
Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit
2,19  19 Sepse
vërtetisht është hir, kur ndokush për shkak
të ndërgjegjes - për dashuri të Hyjit pëson
vështirësi duke vuajtur padrejtësisht.
Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit

3,8  

Vuajtjet për hir të drejtësisë

8 Më në fund, jini të gjithë një mendimi,
të dhimbshëm, plot dashuri vëllazërore, të
mëshirshëm, të përvuajtur.

Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit
4,8  8 Para të gjithash kini dashuri të
vazhdueshme për njëri-tjetrin, sepse:
»Dashuria mbulon një shumicë
mëkatesh«.
Besëlidhja e Re | 3 e Gjonit

1,2  

2 Fort i dashuri,
Dëshiroj të jesh mirë me gjithçka, siç
është mirë edhe shpirti yt.

Besëlidhja e Re | 3 e Gjonit
1,6  6 Ata e dëshmuan dashurinë
tënde para Kishës dhe do të bësh mirë nëse
u jep çka lypet për udhëtim në mënyrë
të denjë para Hyjit.
Besëlidhja e Re | 3 e Gjonit
1,7  7 Sepse për dashuri të
Emrit të Jezusit e morën rrugën pa marrë
farë ndihme prej paganëve.
Besëlidhja e Re | 2 e Pjetrit
1,7  7 përshpirtërisë dashurinë vëllazërore,
dashurisë vëllazërore dashurinë që për-
fshin gjithkënd.
Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut
1,7  7 Sepse Hyji nuk na e ka dhënë shpirtin e frikës, por përkundrazi, shpirtin e virtytit, të dashurisë dhe të urtisë.
Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut

1,13  

13 Ki për normë fjalët e shenjta që i ke dëgjuar prej meje në fe e në dashuri që është në Krishtin Jezus.

Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut

2,22  

22 Lakmimeve plot zjarr të rinisë, ikju! Përkundrazi, jepu me gjithë afsh të zemrës pas drejtësisë, fesë, dashurisë, paqes bashkë me të gjithë ata që e thërrasin në ndihmë me zemër të pastër Zotin.

Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut

3,10  

Ti qëndro i palëkundshëm

10 Ti veç, më ke përcjellë për së afërmi në mësimin tim, në sjellje, në synime, në fe, në duresë, në dashuri, në qëndresë,

Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut
4,8  8 Që tani më pret gati kurora e drejtësisë, që atë Ditë do të ma japë Zoti, Gjykatësi i drejtë; dhe jo vetëm mua, por të gjithë atyre që do ta presin me dashuri Ardhjen e tij.
Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut
4,10  10 sepse Dema, për dashuri të këtij shekulli, më la vetëm. Ai shkoi në Selanik, Kreshenci në Galaci, Titi në Dalmaci.
Besëlidhja e Re | 1 e Selanikasve

1,3  

3 duke pasur para sysh fenë vepruese tuajën, dashurinë vetëmohuese dhe shpresën e qëndrueshme në Zotin tonë Jezu Krishtin para Hyjit, Atit tonë.