Rezultatet e kërkimit për "dera"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

4,7  

7 Sepse, nëse vepron mirë, a nuk do ta mbash kryet lart? E po s’veprove mirë, në pritë te dera e ke mëkatin; ai të lakmon ty; porse ti duhesh ta mbizotërosh.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
12,22  22 Tubëzën e hisopit ngjyjeni në gjak që është në enë dhe stërpikni me të ballëzinën dhe dy shtalkat. Askush prej jush të mos dalë jashtë derës së vet deri në mëngjes.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
12,23  23 Sepse Zoti do të kalojë për të goditur Egjiptin e, kur të shohë gjakun në ballëzinë dhe në të dy shtalkat, do ta kalojë derën dhe nuk do ta lërë shfaruesin të hyjë në shtëpitë tuaja e të godasë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

21,6  

6 atëherë i zoti le ta bjerë te Hyji, le ta afrojë te dera ose te shtalkat e le t’ia shporojë veshin me bizë dhe le t’i mbesë në shërbim të përhershëm.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
29,4  

Pastrimi, të veshurit dhe lyerja

4 »Bjeri Aronin dhe bijtë e tij te dera e Tendës së takimit. Pasi t’i kesh larë atë e bijtë e tij me ujë,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
32,26  26 Moisiu zuri vend në derë të tëbanishtës dhe thirri: »Kush është për Zotin, le të vijë tek unë!« E rrethuan të gjithë bijtë e Levit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

32,27  

27 Moisiu u tha: »Kështu thotë Zoti, Hyji i Izraelit: ‘Secili le ta ngjeshë në ijë shpatën e vet. Përshkojeni e ripërshkojeni tëbanishtën derë më derë e le të vrasë secili vëllanë e mikun e të afërmin e vet’.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
33,8  8 Kur Moisiu dilte për të shkuar te Tenda, mbarë populli ngritej në këmbë e qëndronte në derë të çadrës së vet e shikonte pas Moisiut deri sa ky hynte në Tendë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

33,9  

9 Kur Moisiu hynte në Tendë, zbriste shtylla e resë në derën e Tendës e aty qëndronte. Atëherë Zoti fliste me Moisiun.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
33,10  10 Mbarë populli e shihte shtyllën e resë që qëndronte në hyrjen e Tendës, e të gjithë ngriteshin në këmbë e përkuleshin thellë në adhurim në derë të tendës së vet.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
35,15  15 lterin e kemimit dhe shtagat e vajin e shugurimit dhe temianin e erëndshëm; koltrinën e derës së Banesës;
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

38,8  

Legeni

8 E punoi edhe legenin prej bronzit me fundësorin e tij të punuar nga pasqyrat e grave që shërbenin në derë të Tendës së takimit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
40,6  6 Vendoje lterin e flive të shkrumbimit para derës së Banesës të Tendës së takimit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
40,8  8 Tremen rrethoje me koltrina dhe në derën e saj vëre lavjerrcin.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

40,33  

33 Atëherë Moisiu e ndërtoi edhe tremen për rreth Banesës e lterit dhe e vendoi koltrinën në derën e tremës.
Kështu i dha fund punës.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
1,3  3 Nëse kushti i tij është prej bagëtive të trasha për fli shkrumbimi, le të kushtojë mashkull pa të meta. Le ta kushtojë te dera e Tendës së takimit për ta fituar përkrahjen e Zotit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
4,4  4 Le ta sjellë mëzatin te dera e Tendës së takimit, para Zotit, le ta vërë dorën e vet mbi krye të tij dhe le ta therë para Zotit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
4,14  14 e mandej e marrin vesh se kanë mëkatuar, mbarë bashkësia le ta kushtojë një mëzat për mëkat dhe le ta sjellë te dera e Tendës së takimit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
8,4  4 Moisiu veproi ashtu si i kishte urdhëruar Zoti. Si u mblodh mbarë bashkësia te dera e Tendës së takimit,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
8,33  33 Për shtatë ditë mos u largoni prej derës së Tendës së takimit deri ditën kur kryhet hyrja juaj në pushtet, sepse duhen shtatë ditë që të marrë fund shugurimi juaj.