Rezultatet e kërkimit për "drita"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,3  3 Hyji tha: »Le të bëhet drita!« Dhe drita u bë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,4  4 Hyji pa se drita ishte gjë e mirë dhe e ndau dritën prej territ.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,5  5 Hyji e quajti dritën ‘ditë’, kurse terrin ‘natë’. Dhe u bë mbrëmje e mëngjes ‑ dita e parë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,18  18 që ta sundojnë ditën dhe natën e ta ndajnë dritën prej territ. Hyji pa se ishte gjë e mirë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
2,14  14 Ai i përgjigji: »Kush të ka vënë prijës dhe gjykatës mbi ne? A mos po do të më vrasësh, siç e vrave egjiptianin?«
Moisiun e kapi frika dhe tha: »Po si doli kjo gjë në dritë?«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
10,13  13 Moisiu e shtriu shkopin përmbi dheun e Egjiptit dhe Zoti e solli erën e ngrohtë gjithë ditën e gjithë natën. Kur zbardhi drita, era djegëse i ngrehi në ajër karkalecat.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
10,23  23 Askush nuk mundi ta shohë askënd për tri ditë dhe askush s’luajti për ato ditë prej vendit. Kurse, gjithkund ku banonin bijtë e Izraelit, ishte dritë!
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
19,16  

Hyji dëftohet

16 Erdhi e treta ditë dhe zbardhi drita: u ndien bubullima, shpërthyen vetëtima, një re e dendur tesve e mbuloi malin. Boria jehoi thekshëm dhe u dridh populli që ishte në tëbanishtë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
27,20  

Vaji për shandanin

20 »Urdhëroju bijve të Izraelit të të sjellin vaj të pastër prej ullinjve të shtrydhur që të rrijë drita e ndezur vazhdimisht
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

27,21  

21 në Tendën e takimit jashtë tisit që është i vënë përpara Dëshmisë. Këtë dritë le ta rregullojnë Aroni dhe të bijtë që prej mbrëmjes e deri në mëngjes të ndriçojë para Zotit: le të jetë kjo një rregullore e pandryshueshme për izraelitët prej breznie në brezni.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

34,35  

35 izraelitët shihnin se prej lëkurës së fytyrës së Moisiut dilte dritë, por ai e mbulonte përsëri fytyrën e vet derisa nuk hynte të fliste përsëri me Zotin.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

19,15  

15 Në të zbardhur të dritës, engjëjt e nxitnin Lotin dhe i thonin: »Çohu, merre gruan tënde dhe dy bijat e tua që i ke këtu që të mos mbarosh për shkak të kobësisë së qytetit.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

29,24  

24 Labani ia dha vajzës shërbëtoren që quhej Zelfë.
Kur zbardhi drita... ç’të shohësh? Ishte Lia!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

44,3  

3 Kur zbardhi drita, i nisën për rrugë me gomarët e tyre.

Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit

2,9  

9 Porse ju jeni:
»Fis i zgjedhur,
meshtari mbretërore,
komb i shenjtë,
popull që Hyji e fitoi për vete,
për t’i shpallur veprat e madhërueshme të
Atij që ju thirri nga errësira në dritën e vet
të mrekullueshme.

Besëlidhja e Re | 3 e Gjonit

1,3  

3 Për të vërtetë shumë u kënaqa kur
erdhën disa vëllezër dhe bënë dëshmi për
sjelljen tënde në të vërtetën: se si ti jeton në
dritën e së vërtetës.

Besëlidhja e Re | 3 e Gjonit
1,4  4 Për mua s’ka gëzim më
të madh se të dëgjoj se fëmijët e mi jetojnë
në dritën e së Vërtetës.
Besëlidhja e Re | 2 e Pjetrit

1,19  

19 Kështu u vërtetua fjala e profetëve dhe
bëni shumë mirë që mbështeteni në të si
në dritën që ndriçon në vend të errët - deri
të zbardhë dita e të lindë Ylli i Dritës në
zemrat tuaja.

Besëlidhja e Re | 1 e Selanikasve
5,5  5 sepse ju të gjithë jeni bijtë e dritës e të ditës! Pra, nuk jemi të natës e të territ!
Besëlidhja e Re | Efesianëve
1,18  18 t’ju japë syve të zemrës (tuaj) dritë, që të mund ta kuptoni shpresën e madhe që jep thirrja e tij, begatinë e pakufishme të trashëgimit të tij ndër shenjtër,