Rezultatet e kërkimit për "flia"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

4,3  

3 Pas do kohe Kaini i kushtoi Zotit fli prej fryteve të tokës.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

4,4  

4 Po ashtu edhe Abeli kushtoi prej të parëlindurve të grigjës së vet bashkë me dhjamin e tyre. Zoti e pëlqeu Abelin dhe flinë e tij,

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

4,5  

5 kurse as Kainin e as flinë e tij s’e pëlqeu fare. Kaini u zemërua për së tepërmi dhe u çart në fytyrë.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

5,1  

Takimi i parë me faraonin

1 Pas kësaj ngjarjeje, Moisiu e Aroni hynë te faraoni dhe i thanë: »Kështu thotë Zoti, Hyji i Izraelit: Lësho popullin tim që të shkojë të më bëjë fli në shkretëtirë.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,8  8 Por ju kërkoni prej tij numër të njëjtë tullash si edhe deri tash. Mos e pakësoni numrin! Sillen kot, prandaj edhe bërtasin: Na lejo të shkojmë e t’i bëjmë fli Hyjit tonë!
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

5,17  

17 Ai u përgjigji: »Ju jeni përtacë! Po, përtacë! Prandaj thoni: ‘Na lejo të shkojmë t’i bëjmë fli Zotit’!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
7,16  16 dhe thuaj: ‘Zoti Hyji i hebrenjve më dërgoi te ti e më tha: Ma lësho popullin tim që të më bëjë fli në shkretëtirë. Por ti deri tani nuk deshe të dëgjosh.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
8,4  4 Faraoni i thirri Moisiun e Aronin dhe tha: »Lutuni Zotit t’i heqë bretkocat prej meje dhe prej popullit tim dhe unë do ta lëshoj popullin t’i bëjë fli Zotit.«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
8,16  

IV. Grethat

16 Zoti i tha prapë Moisiut: »Çohu herët në mëngjes dhe dil para faraonit. Kur të dalë tek uji ti thuaji: ‘Kështu thotë Zoti: Lëshoje popullin tim që të më bëjë fli!
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

9,1  

V. Ngordhje bagëtish

1 Atëherë Zoti i tha Moisiut: »Hyr te faraoni dhe thuaj: ‘Këto thotë Zoti, Hyji i hebrenjve: Lëshoje popullin tim që të më bëjë fli!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
9,13  

VII. Breshri

13 Zoti i tha Moisiut: »Çohu herët në mëngjes dhe dil para faraonit e thuaj: ‘Kështu thotë Zoti, Hyji i hebrenjve: Lëshoje popullin tim që të më bëjë fli!
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
10,3  3 Hynë, pra, Moisiu dhe Aroni te faraoni dhe i thanë: »Kështu thotë Zoti, Hyji i hebrenjve: ‘Deri kur nuk do të më nënshtrohesh? Lëshoje popullin tim të më bëjë fli!
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

10,7  

7 Faraonit i thanë shërbëtorët e tij: »Deri kur do ta durojmë këtë kurth? Lëshoj njerëzit t’i bëjnë fli Zotit, Hyjit të tyre! A nuk po sheh se do të mbarojë Egjipti?«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

10,11  

11 Jo, s’do të bëhet ashtu! Por, shkoni vetëm ju burrat e bëni fli Zotit! Po këtë ju edhe vetë e kërkuat!« Dhe menjëherë i qitën jashtë prej pranisë së faraonit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
10,24  24 Atëherë faraoni e thirri Moisiun e Aronin dhe u tha: »Shkoni e bëni fli Zotit! Lini vetëm bagëtitë e imëta e të trasha, kurse fëmijët tuaj, le të vijnë me ju!«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

12,27  

27 u thoni: ‘Është flia e Pashkëve në nder të Zotit, kur i shkapërceu familjet e bijve të Izraelit në Egjipt, kurse egjiptianët i goditi, e familjet tona i shpëtoi.’«
Populli ra përmbys përdhe e adhuroi.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

12,48  

48 -Po qe se ndokush i huaj do të jetojë me ju dhe, nëse do të bëjë Pashkë, më parë le të rrethpritet çdo anëtar i tij mashkull dhe, vetëm atëherë, mund ta kremtojë rregullisht: atëherë do të jetë si një vendas i juaj. Kush nuk është i rrethprerë, të mos hajë nga flia e Pashkëve.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

18,12  

12 Jetroja i kushtoi Hyjit fli shkrumbimi dhe fli të tjera. Atëherë erdhën Aroni dhe të gjithë pleqtë e Izraelit për të ngrënë bukë me të në praninë e Zotit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
20,24  24 Punojeni për mua një lter dheu e në të flijoni fli shkrumbimi e pajtimi: delet e qetë tuaj. Në çdo vend të cilin unë e caktoj, të nderohet emri im, unë do të vij e do të të bekoj.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
29,13  13 Merre edhe tërë dhjamin e zorrëve dhe rizën e mëlçisë e dy veshkat me dhjamin që është mbi to dhe shkrumboj mbi lter si fli,