Rezultatet e kërkimit për "guximi"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

3,6  

6 Dhe shtoi: »Unë jam Hyji i atit tënd Abrahamit, Hyji i Izakut dhe Hyji i Jakobit.« Atëherë Moisiu e mbuloi fytyrën, sepse nuk kishte guxim të shikonte drejt Hyjit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

10,28  

28 Atëherë faraoni i tha: »Largohu këndej! Ruaju se më del më para sysh! Kurdo që do të marrësh guxim të dalësh para meje, do të vdesësh!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

30,33  

33 Njeriu që do të merrte guxim të punojë një gjë të kësaj përmbajtjeje ose të guxonte të lyejë trupin e ndonjë laiku, le të zhbihet prej popullit të vetë.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
26,37  37 Do të bie njëri mbi tjetrin sikur të iknin prej luftës, pa i pasë ndjekur njeri. Asnjëri prej jush nuk do të ketë guxim t’i dalë përballë armikut.
Besëlidhja e Re | Titit

2,15  

15 Për këto gjëra fol, këto porositi dhe qorto me çdo pushtet!
Askush të mos ketë guxim të të përbuzë!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

18,27  

27 Abrahami e mori përsëri fjalën: »Ja, unë po marr guxim të flas me Zotin tim, unë që jam hi e pluhur:

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

18,31  

31 »Ja, prapë, po marr guxim ‑ tha ‑ të flas me Zotin tim: po nëse, ndoshta, atje do të jenë vetëm njëzet!» Hyji i tha:»Nuk do ta zhbij për shkak të atyre të njëzetëve.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

35,5  

5 Ata u nisën dhe tmerri i Hyjit i kapi të gjitha qytetet përreth dhe nuk patën guxim t’i përndjekin bijtë e Jakobit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

44,18  

Ndërhyrja e Judës

18 Juda iu afrua më fort, mori guxim dhe tha: »Po të lutem, imzot, lejo t’u thotë një fjalë veshëve të tu skllavi yt dhe, deh, mos iu hidhëro shërbëtorit tënd! E di, je si faraoni!

Besëlidhja e Re | 1 e Selanikasve
2,2  2 por, përkundrazi edhe pse, siç e dini, qemë të salvuar e të poshtëruar në Filipe, prapë morëm guxim, me ndihmën e Hyjit tonë, ta predikojmë Ungjillin e Hyjit ndër ju sadoqë me luftë të madhe.
Besëlidhja e Re | Gjoni
21,12  12 Jezusi u tha: "Ejani e hani!" Askush prej nxënësve nuk pati guxim ta pyesë: "Kush je ti?", sepse e dinin mirë se ishte Zotëria.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Jozuehut

1,6  

Besnikëria ndaj Ligjit, arsye për të pasur ndihmën hyjnore

6 »Ji burrë i fortë dhe ki guxim, sepse ti do t’ia ndash me short këtij populli tokën, për të cilën iu përbetova etërve të tij se do t’ua jap.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Jozuehut
1,7  7 Veçse ji burrë i fortë e ki shumë guxim që të ruash e të bësh gjithçka sipas ligjit që të urdhëroi shërbëtori im Moisiu. Mos iu shmang as djathtas as majtas që të shkojë për së mbari gjithçka që të ndërmerrësh.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Jozuehut

1,9  

9 Pse a nuk të kam urdhëruar: ‘Ti vetëm ji burrë i fortë e ki guxim! Mos u tremb as mos ki frikë, sepse me ty së bashku është Zoti, Hyji yt, në të gjitha ndërmarrjet e tua?’«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Jozuehut

8,1  

4. Pushtimi i Hajit.

Urdhri dhënë Jozuehut

1 Atëherë Zoti i tha Jozuehut: »Mos u tremb e mos e birr guximin! Merre me vete mbarë ushtrinë e luftëtarëve! Ngrihu e shko kundër Hajit! Ja, e lëshova në dorën tënde mbretin e tij, popullin, qytetin e tokën e tij!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Jozuehut
10,25  25 përsëri u tha: »Mos u trembni as mos kini frikë! Merrni zemër e kini guxim! Kështu do t’ua bëjë Zoti të gjithë armiqëve tuaj, kundër të cilëve do të luftoni!«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Jozuehut
21,42  42 Dhe Zoti u dha qetësi sipas të gjitha përbetimeve që ua kishte bërë etërve të tyre. Asnjë prej armiqve të tyre nuk pati guximin t’u dilte përballë, por të gjithë i vuri nën sundimin e tyre.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Numrave

13,20  

20 Toka a është pjellore apo jopjellore, pyllore apo pa lëndë. Kini guxim e na sillni fruta të asaj toke.«
Ishte koha kur piqej rrushi i hershëm.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Numrave
32,7  7 Pse doni t’ua mbushni mendjen bijve të Izraelit të mos kenë guxim të kalojnë në tokën që Zoti e ka në mend t’ua japë?
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Gjyqtarëve
6,39  39 Përsëri i tha Hyjit: »Të mos ndizet flakë hidhërimi yt kundër meje, nëse edhe një herë po marr guxim të kërkoj shenjën në bashkë. Të lutem: le të jetë vetëm bashka e thatë, ndërsa mbarë toka të ketë vesë.«