Rezultatet e kërkimit për "koha"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
1,16  16 dhe iu urdhëroi: »Kur t’u shërbeni grave të hebrenjve në kohën e lindjes, në qoftë se do të jetë fëmija mashkull, mbyteni, nëse është femër, lëreni!«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

4,26  

26 Po edhe Setit i lindi djalë, të cilin e quajti Enos. Aso kohe zuri të thirret në ndihmë emri i Zotit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
2,23  

Thirrja e Moisiut

Hyjit i bie ndër mend për Izraelin

23 Mirëpo, pas një kohe të gjatë, vdiq mbreti i Egjiptit. Izraelitët ende dënesnin në skllavëri. Klithnin të mjerët prej vuajtjeve të robërisë, dhe klithjet e tyre për ndihmë arritën te Hyji.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

5,9  

9 Shtojauni punën e të dërmohen, që të mos kenë kohë të merren me punë të kota!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

9,5  

5 Zoti e caktoi edhe kohën duke thënë: ‘Zoti do ta çojë nesër këtë fjalë në vend mbi këtë dhe.’«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
10,14  14 Ata e mbuluan skaj më skaj mbarë dheun e Egjiptit dhe u lëshuan me shumicë të atillë që s’qenë parë deri në atë kohë dhe nuk do të shihen as në të ardhmen.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

12,39  

39 Poqën brumin që e kishin marrë prej Egjiptit të pambruar dhe i poqën kuleçtë e pambruar: në të vërtetë s’patën kohë ta mbrumin, sepse egjiptianët i shtrëngonin të dalin e nuk i linin të presin. As ushqimet që lypen për udhëtim s’patën kur t’i përgatisin.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
12,41  41 Si u plotësua kjo kohë, po atë ditë, e tërë ushtria e Zotit doli prej dheut të Egjiptit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

13,10  

10 Zbatoje këtë rit vjet për vjet në kohën e caktuar!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
14,24  24 Kishte ardhur koha e rojës së mëngjesit dhe, ja, Zoti ia lëshoi një sy prej shtyllës së zjarrit e të resë ushtrisë së egjiptianëve, e pështjelloi,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
18,22  22 e këta le ta sundojnë popullin në çdo kohë. Të gjitha çështjet e rënda le t’i shtrojnë para teje, kurse çështjet e rëndomta le t’i gjykojnë këta; kështu do ta kesh më lehtë pasi ta ndash barrën me të tjerët.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

21,19  

19 nëse ngritet dhe ecën me shkop përjashta, atëherë rrahësi le të falet, por i duhet të paguajë kohën e humbur dhe shpenzimet për shërim.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

23,15  

15 Kremtoje festën e të Pabrumeve: ha bukë të pabrume gjatë shtatë ditëve, sikurse të kam urdhëruar, në kohë të caktuar të muajit Abib, kur dole prej Egjiptit.
Askush të mos dalë para meje me duar zbrazët.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

34,18  

18 Mbaje festën e të Pabrumeve: për shtatë ditë ha bukë të pabrume, siç të kam urdhëruar, në kohë të caktuar të muajit Abib; sepse në muajin e kohës pranverore dole prej Egjiptit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

34,21  

21 Gjashtë ditë puno, të shtatën ditë pusho; mos puno as në kohë të mbjellave as të korrjeve.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
40,36  

Reja i udhëheq izraelitët

36 Gjatë krejt kohës së shtegtimit, kurdo që reja ngritej prej Banesës, izraelitët çonin,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

40,38  

38 Gjatë krejt kohës së shtegtimit të tyre reja e Zotit ditën e mbulonte Banesën, kurse natën dukej në të zjarri që e shihte mbarë shtëpia e Izraelit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
12,2  2 "Fol me bijtë e Izraelit e thuaju:
Kur gruaja shtatzënë lind djalë, është shtatë ditë e papastër, siç është e papastër në kohën e larjes së saj mujore.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut

12,5  

5 Por, nëse lind vajzë, le të jetë dy javë e papastër, siç është e papastër në kohën e larjes së saj mujore, dhe le të presë edhe gjashtëdhjetë e gjashtë ditë për të pastruar gjakun e vet.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut

13,46  

46 Gjatë gjithë kohës sa gërbulani është i papastër, le të jetë i papastër e le të jetojë vetëm jashtë tëbanishtës.«