Rezultatet e kërkimit për "nderimi"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,12  12 E Hyji i tha: »Unë do të jem me ty! Dhe, ja, shenja se të kam dërguar: kur ta nxjerrësh popullin prej Egjiptit, mbi këtë mal do t’i jepni nderim Hyjit.«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

14,31  

31 dhe dorën e fortë që e ushtroi Zoti kundër egjiptianëve. Populli i dha nderim Zotit, e vuri besimin e vet në Zotin dhe në Moisiun, shërbëtorin e tij.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
20,5  5 Mos i adhuro ato as mos u jep farë nderimi, sepse unë, Zoti, Hyji yt, jam Hyj ziliqar që e ndëshkoj paudhësinë e etërve në fëmijë deri në të tretin e në të katërtin brez të atyre që më urrejnë,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
23,21  21 Ki nderim për të dhe dëgjoje. Mos i kundërshto, sepse nuk do të falë në qoftë se mëkatoni, sepse në të është Emri im.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
28,41  41 Veshe me to Aronin, vëllanë tënd, dhe bijtë e tij; atëherë lyej me vaj, mbushjau duart me pushtet dhe shuguroj që ta kryejnë shërbesën priftërore në nderim tim.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut

19,30  

30 Mbani të shtunat e mia e kini nderim për Shenjtëroren time. Unë jam Zoti.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

18,2  

2 Si i çoi sytë përpjetë, i pa tre burra në këmbë pranë tij. Si i shikoi, vrapoi t’u dalë para prej derës së tendës dhe u përkul në nderim

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

23,7  

7 Abrahami u ngrit dhe u përkul në nderim para popullit të vendit, d.m.th. para bijve të Hetit

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

23,12  

12 Abrahami u përkul në nderim para popullit vendës

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

33,6  

6 U afruan shërbëtoret dhe fëmijët e tyre, u përkulën në nderim.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

33,7  

7 U afrua edhe Lia me fëmijët e saj dhe u përkulën në nderim. Të fundit e përshëndetën duke u përulur Jozefi dhe Rakela.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

37,7  

7 Më dukej se po lidhnim dorëza gruri në arë. Më dukej se dorëza ime ngrihej e qëndronte ngulur, kurse dorëzat tuaja përkuleshin rreth e rreth me nderim ndaj dorëzës sime.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

42,6  

6 Tashti Jozefi ishte kryeparë në dheun e Egjiptit, ishte ai që i shiste drithëra popullit. Kur erdhën vëllezërit e tij dhe iu përkulën në nderim me fytyrë përdhe,

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

43,26  

26 Kur, pra, Jozefi hyri në shtëpinë e vet, këta ia paraqitën dhuratat që i mbanin në duar dhe i bënë nderim duke u përkulur me fytyrë përdhe.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

43,28  

28 Ata i përgjigjën: »Shërbëtorit yt, baba ynë, është shëndosh, është ende gjallë.« Dhe u përkulën në shenjë nderimi.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

48,12  

12 Kur i mori Jozefi prej prehrit të t'et u përkul thellë në nderim.

Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit

3,7  

7 Kështu, edhe ju burra, bashkëjetoni në
mënyrë të njerëzishme me gratë tuaja duke
pasur parasysh natyrën më delikate të
femrës; kini nderim për to, sepse edhe ato
bashkë me ju, do ta trashëgojnë hirin e Jetës,
në mënyrë që të mos pengohen uratat tuaja.

Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit
3,16  16 por me
butësi dhe nderimin e duhur, me ndërgjegje
të mirë, në mënyrë që ata, që flasin keq për
jetën tuaj në Krishtin, shi në atë pikë, në të
cilën juve ju shpifen, të mbesin të turpëruar.
Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve
7,37  37 Por ai që ka marrë në zemër të vet vendim të qëndrueshëm e nuk ka nevojë dhe zotëron me vullnetin e vet e në zemrën e vet e merr vendimin të ketë nderim kundrejt të fejuarës së vet, bën mirë.
Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve
12,23  23 dhe ato që ne i mbajmë për më pak bujare, pikërisht atyre u bëjmë më shumë nderim. Dhe, sa më të marrshme janë, aq më njerëzishëm sillemi me to,