Rezultatet e kërkimit për "ndihma"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

2,18  

18 Zoti Hyj tha edhe: »Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm: do t’ia bëj një ndihmë që t’i përngjajë.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

2,20  

20 Njeriu ia ngjiti emrin përkatës secilës bagëti, secilit shpend të qiellit dhe secilës egërsirë të fushës; por për njeriun nuk gjendej një ndihmës që i përngjante atij.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

4,26  

26 Po edhe Setit i lindi djalë, të cilin e quajti Enos. Aso kohe zuri të thirret në ndihmë emri i Zotit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
2,23  

Thirrja e Moisiut

Hyjit i bie ndër mend për Izraelin

23 Mirëpo, pas një kohe të gjatë, vdiq mbreti i Egjiptit. Izraelitët ende dënesnin në skllavëri. Klithnin të mjerët prej vuajtjeve të robërisë, dhe klithjet e tyre për ndihmë arritën te Hyji.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,7  

Misioni i Moisiut

7 Zoti i tha: »E pashë mjerimin e popullit tim në Egjipt dhe e dëgjova klithjen e tij për ndihmë për shkak të pashpirtësisë të mbikëqyrësve të tyre.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
10,10  10 Ai u përgjigji: »Ashtu e paçi në ndihmë Zotin, siç do t’ju lëshoj unë të shkoni me fëmijët tuaj! Kush dyshon se ju nuk mendoni zi e më zi?
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
14,10  10 Si po afrohej faraoni, bijtë e Izraelit i çuan sytë dhe i panë egjiptianët se po i ndjekin. U trembën për së tepërmi dhe e thirrën në ndihmë Zotin.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
18,4  4 kurse tjetri, Eliezer: »Hyji i atit tim është ndihma ime, Ai më shpëtoi nga shpata e faraonit«.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
22,22  22 Nëse do t’i nëpërkëmbëni, ato do të kërkojnë ndihmë prej meje e unë do ta dëgjoj ankimin e tyre.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

23,13  

13 Kini kujdes për të gjitha që ju kam thënë. Mos e thirrni në ndihmë emrin e hyjnive të huaja: as mos të dëgjohet prej gojës sate.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
35,5  5 ’Ndani prej pasurisë suaj ndihmesa për Zotin’.
Çdo zemërmirë e bujar le ta kushtojë vullnetarisht ndihmën e vet në nder të Zotit: ar, argjend e bronz,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

12,8  

8 Prej andej kaloi në malin që ishte në lindje të Betelit, aty e nguli çadrën e vet duke pasur në perëndim Betelin e në lindje Hajin. Edhe aty e ndërtoi një lter në nder të Zotit dhe thirri në ndihmë emrin e Tij.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

13,4  

4 në vendin e lterit që kishte ndërtuar më parë dhe aty e thirri në ndihmë emrin e Zotit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

21,33  

33 Atëherë u çua Abimeleku e Fikoli, prijësi i ushtrisë së tij, e u kthyen në dheun e filistenjve.
Abrahami mbolli një tamariskë në Bersabè dhe e thirri në ndihmë emrin e Zotit, Hyjit të amshueshëm.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

47,22  

22 Tokën e priftërinjve nuk e bleu, sepse ata gëzonin një ndihmë ushqimesh të caktuara prej mbretit dhe prandaj nuk qenë të shtrënguar t’i shesin pronat e tyre.

Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit

5,12  

12 Po ju shkruaj shkurtimisht me ndih-
mën e Silvanit, të cilin e çmoj vëlla besnik,
që t’ju përkujtoj dhe t’ju dëshmoj se ky
është hiri i vërtetë i Hyjit. Qëndroni në të!

Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut
1,14  14 Ruaje, me ndihmën e Shpirtit Shenjt që banon në ne, thesarin e paçmueshëm të fesë që t’u besua.
Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut

2,22  

22 Lakmimeve plot zjarr të rinisë, ikju! Përkundrazi, jepu me gjithë afsh të zemrës pas drejtësisë, fesë, dashurisë, paqes bashkë me të gjithë ata që e thërrasin në ndihmë me zemër të pastër Zotin.

Besëlidhja e Re | 1 e Selanikasve
2,2  2 por, përkundrazi edhe pse, siç e dini, qemë të salvuar e të poshtëruar në Filipe, prapë morëm guxim, me ndihmën e Hyjit tonë, ta predikojmë Ungjillin e Hyjit ndër ju sadoqë me luftë të madhe.
Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve

16,7  

7 Dhe, vërtet, nuk doja t’ju shoh vetëm në kalim. Në të vërtetë, shpresoj se, me ndihmë të Zotit, do të qëndroj për disa kohë në mesin tuaj.