Rezultatet e kërkimit për "populli"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
1,9  9 Ky i tha popullit të vet: »Ja, populli i Izraelit u shumua fort dhe u bë më i fuqishëm se ne!
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
1,20  20 Hyji i bekoi mamitë dhe populli u rrit dhe u forcua për së tepërmi.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

1,22  

22 Për këtë arsye faraoni dha urdhër dhe i tha mbarë popullit të vet: »Çka të lindin mashkuj, hidhni në lumë, kurse femrat lini gjallë!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,7  

Misioni i Moisiut

7 Zoti i tha: »E pashë mjerimin e popullit tim në Egjipt dhe e dëgjova klithjen e tij për ndihmë për shkak të pashpirtësisë të mbikëqyrësve të tyre.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,10  10 Pra, eja se dua të të çoj te faraoni që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit, prej Egjiptit!«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,12  12 E Hyji i tha: »Unë do të jem me ty! Dhe, ja, shenja se të kam dërguar: kur ta nxjerrësh popullin prej Egjiptit, mbi këtë mal do t’i jepni nderim Hyjit.«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,21  

Do ta merrni pasurinë e Egjiptit

21 »E unë do t’ua zbus zemrën egjiptianëve ndaj këtij populli që, kur ta lëshoni Egjiptin, të mos dilni duarthatë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
4,16  16 Ai do të flasë në vend tënd me popull dhe do të jetë goja jote. Për të ti do të jesh në vend të Hyjit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
4,21  21 Ndërsa po kthehej në Egjipt, Zoti i tha Moisiut: »Shih! Bëri para faraonit të gjitha mrekullitë për të cilat të dhashë pushtet. Mirëpo, unë do ta nguroj zemrën e tij dhe ai nuk do të lejojë të dalë populli.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
4,29  29 Aroni u tregoi çdo fjalë që Zoti ia kishte thënë Moisiut dhe i bëri shenjat para popullit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

5,1  

Takimi i parë me faraonin

1 Pas kësaj ngjarjeje, Moisiu e Aroni hynë te faraoni dhe i thanë: »Kështu thotë Zoti, Hyji i Izraelit: Lësho popullin tim që të shkojë të më bëjë fli në shkretëtirë.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,4  4 Por mbreti i Egjiptit u tha: »Përse ti, Moisi e ti Aron, po doni ta ndani popullin prej punës së vet? Kthehuni në punët tuaja!«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

5,5  

5 Faraoni edhe shtoi: »Tash që ky popull është shumuar aq fort edhe kështu e ka mbushur dheun, çka do të ndodhë po qe se u jepni edhe pushim?«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,6  

Shpjegime kryepunëtorëve të punëve të rënda

6 Po atë ditë u dha urdhër mbikëqyrësve të popullit dhe shkruesve të punës:
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,7  7 »Mos i jepni më assesi si deri tash popullit kashtë, por le të shkojë e ta mbledhë vetë për të prerë plitharë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,10  10 Mbikëqyrësit e popullit dhe shkruesit dolën dhe i treguan popullit: »Kështu thotë faraoni: ‘Nuk ju jap kashtë!
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,12  12 Mbarë populli u shpërnda nëpër dheun e Egjiptit për të mbledhur byk.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,16  16 Nuk u jepet byku e u urdhërohet të qesin po atë shumë tullash. Qe, madje edhe po i rrahin shërbëtorët e tu, kurse fajin e ka populli yt!«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,22  22 Moisiu iu drejtua Zotit dhe i tha: »O Zot, e pse po e mundon këtë popull? Përse më dërgove?
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

5,23  

23 Sepse, qysh atë ditë që hyra te faraoni për të folur në emrin tënd, ai po e mundon popullin tënd e Ti nuk e çlirove.«