Rezultatet e kërkimit për "prijësit"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
2,14  14 Ai i përgjigji: »Kush të ka vënë prijës dhe gjykatës mbi ne? A mos po do të më vrasësh, siç e vrave egjiptianin?«
Moisiun e kapi frika dhe tha: »Po si doli kjo gjë në dritë?«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

15,15  

15 U tmerruan atëherë prijësit e Edomit,
mornicat i kapën trimat e Moabit,
u dridhën të gjithë banorët e Kanaanit!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
18,25  25 zgjodhi prej mbarë popullit të Izraelit njerëz të aftë dhe i bëri prijës të popullit: kryeparë mbi një mijë, mbi njëqind, mbi pesëdhjetë e mbi dhjetë vetë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

17,20  

20 Edhe për Ismaelin ta dëgjova uratën: qe, do ta bekoj, do ta bëj të shtohet e të shumohet tesve; prej tij do të lindin dymbëdhjetë prijës dhe prej tij do të rrjedhë një popull i madh.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

34,2  

2 Kur e pa Sikemi, biri i Hemor Heveut, kryeparit të atij vendi, i lakmoi dhe e grabiti. Ai edhe e dhunoi Dinën.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,15  

Trungjet themelues të Edomit

15 Këta janë prijësit e bijve të Ezaut: bijtë e Elifazit, të të parëlindurit të Ezaut: prijësi Teman, prijësi Omar, prijësi Sefo, prijësi Cenez,

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,16  

16 prijësi Kore, prijësi Gatam, prijësi Amalek. Këta janë prijësit e Elifazit në dheun e Edomit. Janë bijtë e Adës.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,17  

17 Këta janë bijtë e Rahuelit, birit të Ezaut: prijësi Nahat, prijësi Zara, prijësi Sama, prijësi Meza. Këta janë prijësit e Rahuelit në dheun e Edomit. Janë bijtë e Bazematës, gruas së Ezaut.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,18  

18 Këta janë bijtë e Oolibamës, gruas së Ezaut: prijësi Jehus, prijësi Jalam, prijësi Kore. Janë prijësit e Oolibamës, të bijës së Anës, gruas së Ezaut.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,19  

19 Këta janë bijtë e Ezaut dhe këta prijësit e tyre. Ezau është Edomi.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,21  

21 Dizoni, Eseri dhe Disani. Këta janë prijësit horrenj, bijtë e Seirit në dheun e Edomit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,29  

29 Këta janë prijësit e horrenjve: prijesi Lotan, prijësi Sobal, prijësi Sebeon, prijësi Ana,

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,30  

30 prijësi Dizon, prijësi Eser, prijësi Dizan. Këta janë prijësit e horrenjve sipas fiseve të tyre në dheun e Seirit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

36,40  

Edhe një herë për trungjet themelues të Edomit

40 Këta janë emrat e prijësve të Ezaut sipas fiseve, vendeve dhe emërtimeve të tyre: prijësi Tamna, prijësi Alva, prijësi Jeteti,

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

41,33  

33 Andaj faraoni të kujdeset të gjejë një njeri të mençur e të dijshëm dhe ta vërë kryeparë mbi mbarë dheun e Egjiptit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

41,34  

34 Të vërë gjithashtu kryparë për çdo krahinë dhe të mbledhë në drithnikë të pestën pjesë të prodhimeve të shtatë vjetëve të begatisë

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

42,6  

6 Tashti Jozefi ishte kryeparë në dheun e Egjiptit, ishte ai që i shiste drithëra popullit. Kur erdhën vëllezërit e tij dhe iu përkulën në nderim me fytyrë përdhe,

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

49,10  

10 Jo, prej Judës nuk do të hiqet sundimi
as shkopi i prijësit nga këmbët e tija,
deri që të vijë ai, të cilit i përket,
të cilin do ta dëgjojnë popujt.

Besëlidhja e Re | Efesianëve
2,2  2 në të cilat dikur keni jetuar, kur ndiqnit parimet e këtij shekulli, të prijësit që sundon mes qiellit e tokës, sipas atij shpirti që tani vepron në bijtë e padëgjesës...
Besëlidhja e Re | Mateu

15,14  

14 Hiquni tyre! Janë të verbër dhe prijës të verbërish. E kur i verbëri i prin të verbërit, të dy bien në gropë."