Rezultatet e kërkimit për "vëllezërit"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
1,6  6 Jozefi vdiq. Vdiqën edhe të gjithë vëllezërit e tij dhe mbarë ajo brezni.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
2,11  

Moisiu ikën në Madian

11 Ndër ato ditë, Moisiu, si u rrit, shkoi te vëllezërit e vet. Pa çka po hiqnin e pa edhe një egjiptian duke e rrahur një hebre - prej vëllezërve të tij.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

4,18  

Moisiu kthehet në Egjipt. Të nisurit prej Madianit

18 Moisiu u nis prej andej, shkoi te vjehrri i vet Jetroja dhe i tha: »Më lejo të shkoj e të kthehem te vëllezërit e mi në Egjipt që të shoh a janë gjallë.« Jetroja i tha: »Shko në paqe!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
10,4  

B. Kufomat e mbartura jashtë

4 Moisiu i thirri Misaelin dhe Elsafanin, bijtë e Ozielit, ungjit të Aronit, e u tha: »Shkoni e merrni vëllezërit tuaj prej Shenjtërores dhe çoni jashtë tëbanishtës.«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
21,10  

B. Kryeprifti

10 »Prifti, ai më i madhi ndër vëllezërit e vet, mbi krye të të cilit qe derdhur vaji i shugurimit, duart e të cilit qenë shuguruar, që është veshur me petkat e shenjta, të mos i shprishë flokët e vet as të mos i shqyejë petkat e veta;
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut

25,46  

46 dhe me të drejtën trashëgimore mund t’i kaloni në pasardhësit tuaj dhe mund t’i keni në pronë si skllevër përgjithmonë. Kurse kundrejt vëllezërve, izraelitëve, askush s’guxon të sillet keq.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
25,48  48 mund të shpërblehet pasi të jetë shitur. Dikush prej vëllezërve të tij le ta shpërblejë
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

9,22  

22 Kur Kami i ati i Kanaanit e pa d.m.th. të atin ashtu lakuriq, u lajmëroi dy vëllezërve të vet që ishin jashtë.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

9,25  

25 tha:
» Qoftë mallkuar Kanaani:
Skllav, bir skllavi qoftë për vëllezërit e vet!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

13,8  

8 Prandaj, Abrami i tha Lotit:
»Të lutem, të mos grindemi unë e ti ndër veti, të pushojnë grindjet ndërmjet barinjve të mi e barinjve të tu: sepse jemi vëllezër!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

16,12  

12 12 Ky djalë, bishë mali do të jetë:
dora e tij kundër të gjithëve do të jetë
edhe dora e të gjithëve kundër tij do të jetë!
Do ta ngulë çadrën kundruall të gjithë vëllezërve të vet.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

19,7  

7 »Mosni, vëllezërit e mi, mos e bëni këtë të keqe.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

25,18  

18 Ismaelitët banuan që prej Hevilës deri në Sur që ështe kundruall Egjiptit, në drejtim te Asyrisë. Ishin venduar përballë vëllezërve të vet.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

27,29  

29 Të shërbefshin popujt,
para teje u përkulshin fiset!
Ji zotëria i vëllezërve të tu,
para teje u përkulshin bijtë e nënës sate!
Qoftë mallkuar kush të mallkoftë ty,
qoftë bekuar kush të bekoftë ty!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

27,37  

37 Izaku i përgjigji: »Qe, unë e bëra zotërinë tënd dhe të gjithë vëllezërit e tij ia bëra shërbëtorë. Atë e sigurova me drithë e me verë. E pas këtyre, biri im, çka të bëj tjetër për ty?«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

29,4  

4 Jakobi u tha barinjve: » Prej kah jeni, vëllezër?« Ata i përgjigjën: » Prej Karranit.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

31,23  

23 Ky i mori me vete vëllezërit e vet dhe e ndoq shtatë ditë. E zuri në malin Galaad.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

31,25  

25 Jakobi e kishte ngulur çadrën e vet, kur edhe Labani, pasi e arriti me vëllezërit e vet, po në malin Galaad, e nguli edhe ai çadrën.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

31,37  

37 sa s’më le zhele pa pështjelluar? Çka gjete prej gjithë asaj pasurie të shtëpisë sate? Qite këtu para syve të vëllezërve të mi e të tu dhe ata të gjykojnë!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

31,46  

46 dhe u tha vëllezërve të vet: »Mblidhni gurë"!« Ata grumbulluan gurë dhe bënë mogilë e hëngrën bukë aty mbi të.